Устойчиво развитие

Хайделберг Матириълс Груп е член на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), проект оглавен от най-големите производители на цимент в световен мащаб. Инициативата е създадена в съюз с намиращия се в Женева Световен Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (WBCSD) и има за цел да подпомогне действията за постигане на устойчиво развитие. Хайделберг Матириълс Груп управлява бизнес дейностите си,  с фокус върху поддържането на баланс между трите основни стълба на  устойчивото развитие:

1. Икономически растеж
2. Социална отговорност
3. Опазване на околната среда 

В съответствие с ангажимента на Хайделберг Матириълс Груп по отношение на Устойчивото развитие, Хайделберг Матириълс Девня и Хайделберг Матириълс Вулкан поставят грижата за околната среда, здравето и безопасността, и енергийната ефективност в центъра на своите управленски политики и корпоративна култура. През последните години Хайделберг Матириълс Девня и Хайделберг Матириълс Вулкан влагат значителни усилия и инвестиции с цел повишаване на производствената ефективност, подобряване благосъстоянието на служителите, местните общности и другите заинтересовани страни и намaляване въздействието върху околната среда.

Фирмените политики за здраве и безопасност, околна среда и управление на енергията са ключов елемент от корпоративната мисия и на тях се отдава същото значение, както на продуктивността, ефективността, качеството и технологичното развитие. Тези политики отразяват активния подход на компаниите, насочен към предвиждане на всички потенциални възможности и рискове, както и към непрекъснато подобрение и постигане на организационно съвършенство.

Благодарение на своята дългогодишна история, успешно прилагани практики и корпоративни политики, филиалите на Хайделберг Матириълс Груп в България успяват да постигнат не само лидерска позиция на пазара, но и да запазят своя безупречен корпоративен имидж.

Безопасност

Информация

Околна среда

Информация

Качество

Информация

Алтернативни горива

Информация

Енергия

Информация