Устойчиво развитие

ХайделбергЦимент Груп е член на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), проект оглавен от най-големите производители на цимент в световен мащаб. Инициативата е създадена в съюз с намиращия се в Женева Световен Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (WBCSD) и има за цел да подпомогне действията за постигане на устойчиво развитие. ХайделбергЦимент Груп управлява бизнес дейностите си,  с фокус върху поддържането на баланс между трите основни стълба на  устойчивото развитие:

1. Икономически растеж
2. Социална отговорност
3. Опазване на околната среда 

В съответствие с ангажимента на ХайделбергЦимент Груп по отношение на Устойчивото развитие, Девня Цимент и Вулкан Цимент поставят грижата за околната среда, здравето и безопасността, и енергийната ефективност в центъра на своите управленски политики и корпоративна култура. През последните години Девня Цимент и Вулкан Цимент влагат значителни усилия и инвестиции с цел повишаване на производствената ефективност, подобряване благосъстоянието на служителите, местните общности и другите заинтересовани страни и намaляване въздействието върху околната среда.

Фирмените политики за здраве и безопасност, околна среда и управление на енергията са ключов елемент от корпоративната мисия и на тях се отдава същото значение, както на продуктивността, ефективността, качеството и технологичното развитие. Тези политики отразяват активния подход на компаниите, насочен към предвиждане на всички потенциални възможности и рискове, както и към непрекъснато подобрение и постигане на организационно съвършенство.

Благодарение на своята дългогодишна история, успешно прилагани практики и корпоративни политики, филиалите на ХайделбергЦимент Груп в България успяват да постигнат не само лидерска позиция на пазара, но и да запазят своя безупречен корпоративен имидж.

Безопасност

/node/15604

Околна среда

/node/15639

Качество

/node/15605

Алтернативни горива

/node/16211

Енергия

/node/15873