evobuild

One vision. One range

Това е мотото на новата ни гама - evoBuild продукти.

Какво е evoBuild?

Цимент с ниско съдържание на въглеродни емисии, спестени при неговото производство посредством употребата на иновативни технологии, използване на алтернативни горива и вторични циментови материали.

evoBuild се характеризира с Low carbon index, който показва количеството спестени въглеродни емисии.

Щадящото климата строителство изисква щадящи климата строителни материали. В Heidelberg Materials разработваме устойчиви материали и решения за нашето бъдеще.

Опазването на околната среда е в сърцето на нашия бизнес и това, към което се стремим всеки ден. Качеството на цимента ни също е от най-важните неща за нас и нашите клиенти. Затова постигнахме хармония между опазването на околната среда и безкомпромисното производство на цимент чрез нашите evoBuild цименти.

Поставяме началото на нов глобален стандарт в устойчивото строителство с нашите цименти с ниско съдържание на въглеродни емисии. Заедно с нашите клиенти вървим ръка за ръка към устойчивото бъдеще за по-зелени проекти.

Търговски представители

За връзка с нашите Търговски представители

Контакт

Продуктово портфолио

Разгледайте и другите ни продукти

Повече

evoZero

Научете повече за цимента ни с нулеви нетни въглеродни емисии или се свържете с:

mihail.lazarov@heidelbergmaterials.com - Търговски Директор

georgi.georgiev@heidelbergmaterials.com - Търговски Мениджър

Повече

Всички продукти от гамата evoBuild се характеризират с техните ясни устойчиви показатели. Всеки цимент е подбран посредством стриктни изисквания, за да стане част от гамата evoBuild.

Тези изисквания са ясно разписани в нашата вътрешна ESG процедура и представлява базата на продуктовата квалификация за evoBuild.

EvoBuild продуктите ни са ниско-въглеродни цименти, които представляват цимент с поне 30% редуциране на CO2 в сравнение със зададените референтни стойности. EvoBuild стандартът ни е приложим за цимент, бетон, агрегати и асфалт, като портфолиото ни се очаква да се разшири за в бъдеще!

Критериите са интегрирани глобално за всички държави, част от Heidelberg Materials Group и предоставят ясен, последователен и прозрачен начин на дефиниране на нашата гама устойчиви продукти. От началото на 2024-та, всички държави, част от Групата, започват интеграцията на своите устойчиви продукти в портфолиото на evoBuild.