БЕТОНИ

Класове по якост на натискКласове по водоплътностКласове на устойчивост на замразяване/размразяванеКласове по експозиция на околна средаКласове по консистенция на разтворите
С 12/15ХС0S3
С 16/20ХС0S3
С 20/25XC1S3
Cw 0.6XC1S4
С 25/30XC2S3
XC2S4
Cw 0,8XC2S4
Cw 0,8Cfr200XC2, XF2S4
С 30/37Cw 0,8XC1-XC4, XS1,XD1- XD2S3
Cw 0,8XC1-XC4, XS1,XD1- XD2S4
Cw 0,8XC1-XC4, XS1,XD1- XD2S4
Cw 0,8Cfr200XC1-XC4, XS1,XD1- XD2,XF1-XF4S4
С 35/45Cw 0,8Cfr100XC1-XC4, XS1-XS3,XD1- XD3, XF1S4

 

Контакт / Бетони

  • +359 88 491 2319
  • Варна, Западна Промишлена Зона (над завод „Метал“)
  • Координати: 6VC8+98 Варна

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.