Кариери

Heidelberg Materials следва дългосрочна стратегия за развитие на човешките ресурси, чрез развитие на стажантски програми и планове за обучение на служителите си. Тяхното предназначение е насърчаване на образованието на младите хора и разкриване на реална работна платформа за таланти. Осигурявайки достъп до модерните си съоръжения и оборудване, ноу-хау и екип от професионалисти, Heidelberg Materials вижда бъдещето си в младите и амбициозни хора.


АКО СТЕ:


ПРОЦЕС НА ПОДБОР:

Компанията дава приоритет на настоящите служители чрез попълване на нови позиции с вътрешен подбор. АКО ИСКАТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ПРИ НАС : Моля, проверете свободните работни места. Tе ще ви дадат подробности относно естеството на работата, изискванията към кандидатите и крайния срок за подаване на документи. Изпратете Вашата автобиография, съгласно посочените изисквания за език (английски или български) и мотивационно писмо. Най-добрият и ефективен начин да кандидатствате е да го направите по конкретна обява за работа. Въпреки това, ако не намирате подходящи свободни позиции, все още можете да подадете молбата си. Ако вярваме, че Вашият профил отговаря на нашите бъдещи нужди, ще запазим кандидатурата Ви в архива си и ще я прегледаме в следващ момент. 

Page 1

Brochure 1.

Page 2

Brochure 2.

Page 3

Brochure 3.

Page 4

Brochure 4.

Page 5

Brochure 5.

Page 6

Brochure 6.

Page 7

Brochure 7.

Page 8

Brochure 8.

Page 9

Brochure 9.

Page 10

Brochure 10.

Page 11

Brochure 11.

Page 12

Brochure 12.

Page 13

Brochure 13.

Page 14

Brochure 14.

Page 15

Brochure 15.