Свободни позиции

ПОЗИЦИЯ

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ - ЛАБОРАНТ – ФИЗИКО–МЕХАНИЧНИ ТЕСТОВЕ26/11/2021

Отдел Човешки Ресурси

Девня Цимент - завод Индустриална зона
9160 Девня
България