Търговски представители

За връзка с нашите търговски представители

Ивайло Иванов

Търговски представител - Североизточен регион

Георги Бонев

Търговски представител - Южен-централен регион

Александър Алексиев

Търговски представител - Северно-централен регион, Югозападен, Северозападен

Станислава Маркова

Търговски представител - Югоизточен регион

Даниел Димитров

Мениджър продажби и оперативни дейности - Бетони

Бетонов възел

More info by clicking the pins

Завод Девня

More info by clicking the pins

Завод Вулкан

More info by clicking the pins