Човешки права

Човешки права

Ангажиментът на Хайделберг Матириълс Девня да зачита човешките права в нашата бизнес област и веригата на доставки е в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. За да покрием правата на човека и въздействията върху околната среда, които нашите дейности могат причинят пряко или непряко, ние използваме глобални ценности и международно признати стандарти като насоки.