8 години без трудова злополука

Вулкан Цимент АД: 8 години без трудова злополука

През месец август 2021г. Вулкан Цимент постигна 8 години без трудова злополука. По този повод служителите бяха поздравени от изпълния директор, както и получиха специална грамота за дружествата част от ХайделбергЦиментГруп. Безопасността по време на работа е сред ключовите приоритети и подобни постижения са оценка за високия професионализъм на всички колеги, част от екипа.