Професионалното образование в региона

В подкрепа на професионалното образование в региона

За поредна учебна година, Девня Цимент АД ще подкрепи професионалното обучение в Община Девня, в партньорство с „Агрополихим“ АД, „Солвей соди“ АД и Община Девня. През предстоящата 2021-2022 година, паралелката ще е със специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ и ще е по STEM учебен план, който е държавно защитен и със специален приоритет. Държавната политика е да се стимулира профилираното образование за сметка на стандартното.