Ученици от Първа езикова гимназия – Варна посетиха Девня Цимент

Група от 30 ученици от Първа езикова гимназия – Варна заедно със своите преподаватели по химия и история – г-жа Евелина Геловска и г-жа Нели Димова посетиха Девня Цимент на 1 април 2019 г. като част от стартиралата програма за занимания по интереси включваща темите „Химията в експеримент“, „Театрална работилница по история“ и „История“. Част от маршрута им в региона бе и посещението на Музея на мозайките в гр. Девня.

Учениците бяха приветствани в конферентната зала на Девня Цимент от Магдалена Гочева, Мениджър Комуникации, която накратко им представи компанията. В презентацията се включиха колегите Георги Златев, Инженер технолог с техническа информация относно производствения процес и употребата на алтернативни горива, Надежда Чанкова, Мениджър Качество и Ръководител качество завод с информация за качеството на цимента и бетона и Райна Митева, Продуктов Мениджър, която по интересен начин разказа за различните възможности за приложение на цимента, след което гостите имаха възможността да разгледат съоръженията за демонстрация на продуктите и тяхното приложение.

По пътя към завода учениците видяха и научиха повече за Мобилната лаборатория, след което разделени в две групи имаха възможността да посетят лабораторията и командната зала в завода, където видяха на практика как се случват процесите, за които бяха научили от презентацията по-рано.

Посещението в завода за учениците беше изключително ползотворно от гледна точка на възможностите за ориентиране във връзка с тяхното бъдещо кариерно развитие, както и затвърждаване на ангажираността на компанията към образователния процес в страната и региона.