Участие на Девня Цимент на NET ZERO

На 23.11.2021, Девня Цимент АД взе участие в събитието NET ZERO на Економедия. Г-жа Ивайла Василева, Мениджър Устойчиво развитие представи зелената технология на използване на алтернативни горива (RDF).