ХайделбергЦимент България участва в Третата международна конференция по безопасност и здраве при работа

От 14 до 16 май 2019 г. в к.к. Албена се състоя Третата международна конференция по безопасност и здраве при работа с водеща тема „Почти инциденти – стъпка извън рамките“. Конференцията се организира от Фондация Център за безопасност и здраве при работа. По време на събитието г-жа Росица Ангелова, Мениджър по безопасност и индустриална хигиена представи добри практики на ХайделбергЦимент България, посветени на темата. В програмата на събитието участваха Изпълнителен Директор на ИА „Главна инспекция по труда” – г-жа Р. Михайлова, Директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда” – г-жа М. Ангелова, Директор на Фонд „Условия на труд” – г-жа Виолета Добрева, както и лектори от различни компании в Европа – Австрия, Англия, България, Македония, Словения, Сърбия.

Общата тенденция в международен аспект затвърждава разбирането, че докладването на почти инциденти е важно с цел да се ангажират работещите да подават информация, която да се анализира като ключов фактор, за да се идентифицират мерки за предотвратяване на злополуки.