Грижа за животните на територията на завода

Грижа за животните на територията на завода на Девня Цимент АД

По инициатива на „Девня Цимент“ АД, организацията за защита на животните Lucky Hunt Project извърши кастрация, ваксинация и чипиране на всички безпризорни животни на територията на завода.

Кампанията ще се провежда регулярно с цел контрол над популацията и запазване на здравето както на животните, така и на работещите на територията на завода като основен приоритет на компанията. От организацията коментираха, че кастрацията е най-хуманният и добър начин за повишаване качеството на живот на безпризорните животни, както и грижа за безопасността и здравето на служителите, защото тя води до значително успокояване на индивидите и прогресивно намаляване на броя им във времето.