Грижа за животните на територията на завода на Девня Цимент АД

По инициатива на „Девня Цимент“ АД, организацията за защита на животните Lucky Hunt Project извърши кастрация, ваксинация и чипиране на всички безпризорни животни на територията на завода.

Кампанията ще се провежда регулярно с цел контрол над популацията и запазване на здравето както на животните, така и на работещите на територията на завода като основен приоритет на компанията. От организацията коментираха, че кастрацията е най-хуманният и добър начин за повишаване качеството на живот на безпризорните животни, както и грижа за безопасността и здравето на служителите, защото тя води до значително успокояване на индивидите и прогресивно намаляване на броя им във времето.