Дървета с кауза

Десетки засяти дървета с кауза

Десетки дървета от видовете липа и туя бяха засадени преди Коледа от служители на "Девня Цимент" АД, с помощта на представители на Община Девня, в парка на града. Кампанията бе осъществена с част от маркетинговия бюджета на "Девня Цимент" АД, като част от партньорите на компанията получиха сертификат за засадено дърво вместо рекламни материали.

"Кампанията има за цел да привлече нашите парнтьори и клиенти към зелената кауза на залесяването" - коментира Ивайла Василева, Мениджър устойчиво развитие в "Девня Цимент" АД.