Награда “TRUE LEADERS” за Девня Цимент

На  11-ти декември 2019 г. в зала Рейнбоу плаза в София  се проведе връчването на наградите “TRUE LEADERS” организирано от ICAP Bulgaria, част от ICAP Group – най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа. Девня Цимент бе сред отличените компании, като на събитието присъстваше г-н Атанас Минев, който получи наградата от името на дружеството.

Институцията “TRUE LEADERS” отличава компании в България покриващи едновременно измерими и обективни критерии за печалба, увеличение на персонала, кредитна стабилност и водеща позиция в сектора на дейност, без да взима под внимание мнение на жури или резултати от гласуване. 

Отличените компании за 2019 г. са:

  • Сред 300-те най–печеливши компании според финансовия показател EBITDA за 2018 г.;
  • Увеличили броя на персонала си спрямо предишна финансова година (2018 г. спрямо 2017 г.);
  • С висока кредитна оценка (ICAP Credit Score от B2 до A1);
  • Лидер в сектора, в който развиват дейност.

Полученото отличие е огромно признание за постигнатото от дружеството и потвърждава позицията на Девня Цимент като лидер на местния пазар.

Атанас Минев получава наградата от името на компанията.

Атанас Минев получава наградата от името на компанията.

Атанас Минев получава наградата от името на компанията.