Practical training

Практическо обучение "Свързващи продукти с нисък въглероден отпечатък"

На 05.07.2022 се проведе интерактивно обучение на Девня Цимент на тема „Свързващи продукти с нисък въглероден отпечатък“ в София. Пред ръководителите на търговски бази и търговски представители по региони на „Maxx Mart“ бяха представени на живо предимствата на продукта Zidacem под мотото ЗИДАЦЕМ ДАВА ПОВЕЧЕ – повече обработваемост, бързина, естетика, производителност, икономичност и повече грижа за природата  

Райна Митева, Продуктов мениджър и Георги Бонев, Регионален ръководител продажби - Южен-Централен регион, направиха демонстрации със Zidacem пред аудиторията и отговориха на всички технически въпроси.
Темата за продукти с нисък въглероден отпечатък е много значима както за Девня Цимент, така и за цялата група ХайделбергЦимент Груп. Съчетаването на високи технологии за постигането на безусловно качество с мисъл за околната среда е резултат от дългогодишната работа на дружеството в тази посока.

Провелото се обучение е част от маркетинговата стратегия на компанията да запознае нагледно клиентите с продуктовото портфолио и да улесни максимално крайните ползватели.