WEDHMD2024

Световен ден на Околната среда 2024

На Световния ден на Oколната среда, екипите на Хайделберг Матириълс Девня и Хайделберг Матириълс Вулкан обединиха усилия да направят значителен принос към подобрение на заобикалящата ни среда и отборния дух на служителите

На Световния ден на Oколната средаекипите на Хайделберг Матириълс Девня и Хайделберг Матириълс Вулкан обединиха усилия да направят значителен принос към подобрение на заобикалящата ни среда и отборния дух на служителите.

Ангажирани към поддържане на чиста и зелена средаекипът на Девня си постави за цел да освежи пешеходните пътеки и други зони на територията на заводаВ същото време екипът на Вулкан освободи офисите от ненужната хартиябоядиса пейките в зоните за почивказасади дървета и извърши различни дейности по озеленяване на пространството около заводаЧрез организираните инициативи в двата заводакомпанията демонстрира своята ангажираностактивност и непрекъснати усилия да насърчи устойчивостта и да намали въглеродния си отпечатъкПодобни тематични събития доказват силния екипен духкойто съществува сред служителите на двете дружестваВдъхновяващо сътрудничество и посвещение на време и усилия към обща цел! Хайделберг Матириълс е ангажирана с опазването на околната среда и превантивните корпоративни политики се стремят да намалят въглеродния  отпечатъкда насърчават устойчиви практики и да допринасят положително за заобикалящата ни среда.

Нека продължим да работим заеднода поддържаме политиката по околна среда на нашата компания и да превърнем всеки ден в Световен ден на околната среда!

WEDHMD2024

Световния ден на Околната среда 2024.

WEDHMD2024_1

Световния ден на Околната среда 2024.