Продукти за пътища

Tип

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации

HRB E3

Хидравлично свързващо вещество за пътища

HRB E3 БДС EN 13282-1

Хайделберг Матириълс Девня

  • Насипно​
HRB Е3

PDF, 86.18 KB

HRB E2

Хидравлично свързващо вещество за пътища

HRB E2 БДС EN 13282-1 Хайделберг Матириълс Вулкан
  • Насипно
HRB E2

PDF, 89.15 KB

HRB E4

Хидравлично свързващо вещество за пътища

HRB E4

БДС EN 13282-1

Хайделберг Матириълс Вулкан
  • Насипно

HRB E4

PDF, 89.89 KB

CONTACT Специално хидравлично свързващо вещество за приложение в пътното строителство. CONTACT БТО 19.3 А/2021 Хайделберг Матириълс Девня
  • Насипно
Contact HMD

PDF, 78.29 KB

CONTACT Специално хидравлично свързващо вещество за приложение в пътното строителство. CONTACT БТО 19.3 А/2021 Хайделберг Матириълс Вулкан
  • Насипно
Contact HMV

PDF, 77.53 KB

CONTACT PLUS 30 Специално хидравлично свързващо вещество за приложение в пътното строителство. CONTACT PLUS 30 БТО 19.3 А/2021 Хайделберг Матириълс Девня
  • Насипно
Contact Plus 30 HMD

PDF, 76.55 KB

CONTACT PLUS 30 Специално хидравлично свързващо вещество за приложение в пътното строителство. CONTACT PLUS 30 БТО 19.3 А/2021 Хайделберг Матириълс Вулкан
  • Насипно
Contact Plus 30 HMV

PDF, 74.87 KB

CONTACT PLUS 50 Специално хидравлично свързващо вещество за приложение в пътното строителство. CONTACT PLUS 50 БТО 19.3 А/2021 Хайделберг Матириълс Девня
  • Насипно
Contact Plus 50

PDF, 75.39 KB

Микронизиран варовик Добавъчен материал за бетон – фин пълнител Смлян варовик  БДС EN 12620
 
Хайделберг Матириълс Вулкан
  • Насипно
CPR Limestone 12620

PDF, 78.75 KB

Микронизиран варовик Фин пълнител за битумни смеси за настилки за пътища, самолетни писти и др. Смлян варовик  БДС EN 13043
 
Хайделберг Матириълс Вулкан
  • Насипно
CPR Limestone 13043

PDF, 85.38 KB