История


"Хайделберг Матириълс Девня" АД

1954: Започва строителството на завода за цимент в Девня.

4 декември 1958: Пуснат е в действие най-големият завод за производство на цимент в България.

1963 – 1964 г: Извършва се първото разширение на завода. Включени са две нови технологични линии, четири нови силоза и нови съоръжения за транспорт на готовата суровина. 

1975 – 1978: Следва второ разширение на завода с две нови технологични линии. Изгражда се нов суровинен комплекс от четири мелници.  Реконструират се три суровинни мелници в циментови за смилане на изпеченият клинкер. Изграждат се четири нови силоза и започва строежа на нов ремонтно-механичен цех. 

1992 – 1995: Държавната фирма Девня Цимент е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество Девня Цимент ЕАД

1998: Извършва се приватизацията на завода и негов собственик става Италчементи Груп. Втора циментова мелница се реконструира от отворен към затворен цикъл. Строи се нова въглищна мелница.

1999 – 2007: Стартира интензивна инвестиционна програма с цел хармонизиране на стандартите на Девня Цимент с тези на Италчементи Груп за ефективност, въздействие върху околната среда, качество и безопасност.

2012: Девня Цимент получава Сертификат за Инвеститор Първи Клас от Министерството на Икономиката и Енергетиката за проекта си за модернизиране на завода. 

2012: Изпълнението на инвестиционния проект Нова Линия за производство на клинкер и цимент започва. 

2012: Изграждането на Нова линия за производство на клинкер и цимент започва със срок за влизане в експлоатация през 2014 г. 

2015: Официално откриване на Нова линия.

2016: HeidelbergCement Group придобива Италчементи Груп, включително и завод Девня Цимент.

2022: HeidelbergCement Group стана Heidelberg Materials. Българските дружества също се присъединиха към глобалния брандинг през 2023.


"Хейделберг Матириълс Вулкан" АД

1937: Правят се първите геолого-проучвателни работи и избор на площадка  за циментов  комбинат.

1940: Започва строежа на завода.

16 Октомври 1947: Пускане в експлоатация І-ва пещ.

1948:  Пуска се в експлоатация ІІ-ра пещ.

1953: Пуска се в експлоатация ІІІ-та пещ.

1965: Пуска се в експлоатация ІV-та пещ.

1999: Извършва се приватизацията на завода и негов собственик става Италчементи Груп.

1999 – 2007:Стартира интензивна инвестиционна програма с цел хармонизиране на стандартите на Вулкан Цимент с тези на Италчементи Груп за ефективност, въздействие върху околната среда, качество и безопасност

2016: HeidelbergCement Group придобива Италчементи Груп, включително и завод Вулкан Цимент.

2022: HeidelbergCement Group стана Heidelberg Materials. Българските дружества също се присъединиха към глобалния брандинг през 2023.

Downloads

60 ГОДИНИ ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

145 Years HeidelbergCement

1958.

Official opening / Официално откриване / 04.12.1958.

Command hall / Командна зала / 1978.

Groundbreaking Ceremony / Първа копка.

Details / Детайли.

After the first enlargement / След първо разширяване / 1964.

Speech by the Manager of the construction activities / Реч на мениджър по конструкциите.

Place of the first sod / Мястото на първата копка.

Plant construction / Строеж на фабриката.

The place, where the plant was build / Мястото, където е построена фабриката.