Innovation Fund

Европейският Фонд Иновации за първи път финансира български проект

На церемония в Брюксел вчера, 19.01.2023, „Девня Цимент“ АД подписа официално споразумение за финансиране по Фонд Иновации за проекта ANRAV за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Това е първият подобен проект в Източна Европа, както и първият, финансиран по Фонд Иновации на Балканите.
Проектът Anrav цели да превърне завода на „Девня Цимент“ АД в град Девня в първото въглеродно неутрално индустриално предприятие в страната като реализира система за улавяне транспортиране и съхранение на CO2 емисии с капацитет от около 800,000t CO2 на година с пускова дата 2028.
Цялото финансиране по Фонд Иновации е в размер на малко под 190 милиона евро, като основен бенефициент е „Девня Цимент“ АД, а стратегически партньор компанията PetroCeltic, оперираща в нефтената и газова индустрия. Остатъкът от финансирането на проекта Anrav е планирано със собствени средства от компанията собственик на „Девня Цимент“ АД, Heidelberg Materials. 

 

“Амбицирани сме да случим първия в източна Европа проект за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Разбираме отговорността към реализацията на този проект, информационната кампания към обществото и нашите преки съседи и ще работим усилено като екип за постигане на целта – първият въглеродно неутрален завод в източна Европа“ – коментира по темата Михаил Полендаков, изпълнителен директор на „Девня Цимент“ АД.