Цименти

ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ

Тип                             

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации

CEM I 52,5 R

Портланд цимент

ULTRA CEM 52,5

БДС EN 197-1:2011 Хайделберг Матириълс Девня
 • Насипно  
CEM I 52 5R

PDF, 86.4 KB

CEM I 52,5 N

Портланд цимент, бял

GLACIER 

БДС EN 197-1:2011 Хайделберг Матириълс Девня
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM I 52 5N Glacier

PDF, 86.61 KB

CEM I 42,5 R

 

Портланд цимент

ULTRA CEM 42,5

 

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня

 • Насипно
CEM I 42,5 R

PDF, 86.77 KB

CEM II/ A-LL 52,5 R

Варовиков портланд цимент, супер фин

MICRO CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня

 • Хартиена торба 20кг/ палет 1,28 т
 

CEM II/ A-M(S-LL) 42,5 R

Смесен портланд цимент

Steady Mix CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня

 • Насипно

CEM II/ A-LL 42,5 R

Варовиков портланд цимент

DEVNYA Premium CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня

 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM II A-LL 42 5R

PDF, 84.4 KB

CEM II/ B-M(P-LL) 42,5 N

Смесен портланд цимент

BRAVO CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня

 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.

CEM II/ A-LL 42,5 R

Варовиков портланд цимент,  бял

GLACIER

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня

 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM II A-LL 42.5 R

PDF, 87.94 KB

CEM III/ A 42,5 N

Шлаков цимент

Шлаков

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Девня
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM III 42 5 N

PDF, 88.6 KB

CEM I 42,5 R

Портланд цимент

ULTRA CEM 42,5

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Вулкан

 • Насипно
CEM I 42 5 R

PDF, 88.41 KB

CEM II/ A-LL 42,5 N

Варовиков портланд цимент

VULKAN Premium CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Вулкан

 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM II А-LL 42,5 N

PDF, 85.45 KB

CEM IV/A(P-V) 42,5 N

Пуцоланов цимент

QUATRO CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Вулкан

 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM IV А 42,5 N

PDF, 90.24 KB

CEM II/B-M (P-L) 32,5 N

Смесен портланд цимент

VULKAN CEM

БДС EN 197-1:2011

Хайделберг Матириълс Вулкан

 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
CEM II B-M 32,5 N

PDF, 87.32 KB

 

 

 

 

 

 

    

СУЛФАТОУСТОЙЧИВИ ЦИМЕНТИ

Тип

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации
CEM I 42,5 R – SR 5

Сулфатоустийчив портланд  цимент

SULFO CEM БДС EN 197-1:2011 Хайделберг Матириълс Вулкан
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.

 

CEM I 42 5R SR5

PDF, 89.13 KB

CEM III/ A 42,5 N LH/SR

Сулфатоустийчив нискотермичен шлаков  цимент

SULFO+ CEM БТО 23-1/2023       Хайделберг Матириълс Вулкан
 • Насипно
CEM III 42 5N SR LH

PDF, 91.26 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

КАЛЦИЕВО-СУЛФОАЛУМИНАТНИ ЦИМЕНТИ

Тип

 

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации
Калциево-сулфоалуминатен цимент  

i.tech ALICEM GREEN

 

ЕТА-17/0535 Italcementi
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.

 

ALEGANTO

PDF, 599.36 KB

Калциево-сулфоалуминатен клинкер   i.tech ALIPRE   Italcementi Хартиена торба 25кг / палет 1т.

 

 

 

 

 

    

ЦИМЕНТИ ЗА ЗАМАЗКИ И РАЗТВОРИ

 

Тип

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации
MC 12.5 Зидарски цимент ZIDACEM CEM БДС EN 413-1:2011 Хайделберг Матириълс Девня
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг. / палет 1,6 т.

 

MC 12.5

PDF, 89.04 KB