Цименти

ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ

Тип                             

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации

CEM I 52,5 R

Портланд цимент

ULTRA CEM 52,5

БДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Насипно  
ULTRA CEM 52,5

PDF, 372.96 KB

CEM I 52,5 N

Портланд цимент, бял

GLACIER 

БДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
GLACIER

PDF, 363 KB

 

CEM II/ A-LL 52,5 R

Портланд цимент, супер фин 

MICRO CEM

БДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Хартиена торба 20кг/ палет 1,28 т.
MICRO CEM

PDF, 355.43 KB

CEM I 42,5 R

Портланд цимент

ULTRA CEM 42,5

БДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Насипно
ULTRA CEM 42,5

PDF, 374.35 KB

CEM II/ A-LL 42,5 R

Варовиков портланд цимент

DEVNYA Premium CEM

БДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
DEVNYA PREMIUM

PDF, 357.84 KB

CEM II/ B-LL 42,5 N

Варовиков портланд цимент

BRAVO CEM

БДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
BRAVO

PDF, 353.58 KB

CEM II/ A-LL 42,5 N

Варовиков портланд цимент

VULKAN Premium CEM

БДС EN 197-1:2011Вулкан Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6т.
VULKAN

PDF, 340.55 KB

CEM IV/A(P-V) 42,5 N

Пуцоланов цимент

QUATRO CEM

БДС EN 197-1:2011Вулкан Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
QUATRO

PDF, 692.23 KB

CEM II/B-M (P-L) 32,5 N

Смесен портланд цимент

VULKAN CEM

БДС EN 197-1:2011Вулкан Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
VULKAN

PDF, 340.55 KB

 

    

 

СУЛФАТОУСТОЙЧИВИ ЦИМЕНТИ

Тип

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации
CEM I 42,5 R – SR 5Сулфатоустойчив портланд циментSULFO CEMБДС EN 197-1:2011Девня Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.

 

SULFO

PDF, 375 KB

CEM III/ A(S) 42,5 N-SRШлаков сулфатоустойчив циментSULFO+ CEMБТО 16-02/2018      Девня Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.
SULFO+

PDF, 350.63 KB

 

   

 

КАЛЦИЕВО-СУЛФОАЛУМИНАТНИ ЦИМЕНТИ

Тип

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации
Калциево-сулфоалуминатен цимент

i.tech ALICEM GREEN

 

ЕТА-17/0535Italcementi
 • Хартиена торба 25кг/ палет 1,6 т.

 

ALEGANTO

PDF, 599.36 KB

Бързо свързващ циментi.tech ALICEM GREENБТО 26-03/2018Девня ЦиментОпаковка кофа 5кг.
ALEGANTO QUICK

PDF, 318.47 KB

Калциево-сулфоалуминатен клинкерi.tech ALIPREItalcementiХартиена торба 25кг / палет 1т.
 

    

ЦИМЕНТИ ЗА ЗАМАЗКИ И РАЗТВОРИ

Тип

Описание

Търговско име

Стандарт

Производител

Начин на доставка

Декларации
MC 12.5Зидарски циментZIDACEM CEMБДС EN 413-1:2011Девня Цимент
 • Насипно
 • Хартиена торба 25кг. / палет 1,6 т.

 

ZIDACEM

PDF, 374.34 KB